+ 34 619 82 19 14

Tarifa de Social Media

BRONZE
Community Manager: 200€
Auditoria Social Media: 65€
SILVER
Community Manager: 300€
Auditoria Social Media: 65€
GOLD
Community Manager: 1000€
Auditoria Social Media: 65€